Hotline: 0989.103.568 |doanhpq@khangchinh.com

Avada Law

Tư vấn soạn thảo và ký kết Hợp đồng

2021-12-30T07:30:33+00:00

Tư vấn soạn thảo và ký kết Hợp đồng Tư vấn về lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với bản chất của giao dịch và các quy định của pháp luật Tư vấn nội dung hợp đồng phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội Tư vấn nội dung các [...]

Tư vấn pháp luật Thuế

2021-12-30T07:32:11+00:00

Tư vấn pháp luật Thuế Tư vấn về các quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế Xuất Nhập khẩu, Thuế thu nhập cá nhân… Tư vấn kê khai thuế, nộp thuế... Tư vấn các vấn đề khác về thuế

Tư vấn pháp luật về Lao động

2021-12-30T07:33:12+00:00

Tư vấn pháp luật về Lao động Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động và các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động Tư vấn soạn thảo, đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể; Tư vấn, tham gia giải quyết các [...]

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

2021-12-30T07:35:56+00:00

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục thành lập. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu , sửa đổi [...]

Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu dân sự

2021-12-30T07:39:04+00:00

Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu  dân sự Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản [...]

Go to Top