Project Description

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

 • Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục thành lập.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu
 • , sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh …
 • Tư vấn trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề về xây dựng cơ cấu tổ chức,  hệ thống các văn bản nội bộ quản lý doanh nghiệp sau khi thành lập
 • Tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động, thủ tục đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể….
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diệncác vấn đề về thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục tạm ngưng, giải thể, phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, hoặc kiểu dáng công nghiệp
 • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.