Hotline: 0989.103.568 |doanhpq@khangchinh.com

Avada Law

VỤ ÁN TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

2022-01-06T07:30:54+00:00

Trong vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Luật sư của chúng tôi tư vấn, tham gia tố tụng trong các trường hợp sau: Tư vấn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ [...]

Thu hồi nợ

2021-12-30T07:05:14+00:00

Thu hồi nợ Tư vấn thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật Đàm phán, thương lượng thu hồi công nợ Tư vấn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. Đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn tham gia [...]

Go to Top