Project Description

Thu hồi nợ

  • Tư vấn thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật
  • Đàm phán, thương lượng thu hồi công nợ
  • Tư vấn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.
  • Đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn tham gia tố tụng tại Tòa án
  • Tư vấn yêu cầu thi hành án các quyết định/ bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm thu hồi công nợ;