Hotline: 0989.103.568 |doanhpq@khangchinh.com

Avada Law

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

2022-01-06T07:21:21+00:00

Trong vụ án tranh chấp dân sự, Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng với các tư cách sau: Tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án theo ủy quyền của nguyên đơn/ bị đơn/ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án [...]

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ

2022-01-06T07:13:34+00:00

Trong vụ án hình sự, Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng trong các trường hợp sau: Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự để bào chữa cho bị can/ bị cáo Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự bảo vệ quyền lợi cho người bị hại [...]

Go to Top