Project Description

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện, tham gia tố tụng hành chính

  • Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
  • Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện hành chính;
  • Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính
  • Tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính bảo vệ quyền lợi đương sự