Project Description

Tư vấn pháp luật Nhà – đất

– Tư vấn pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

– Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất như: mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn…..

– Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;

– Đại diện cho khách hàng, tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn thủ tục giao đất, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất; Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Tư vấn thủ tục hợp thức hóa nhà đất, thủ tục tách thửa, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Tư vấn thủ tục hoàn công nhà ở, thủ tục hoàn công công trình xây dựng, thủ tục xin phép xây dựng nhà ở;

– Các vấn đề khác liên quan đến nhà – đất