Hotline: 0989.103.568 |doanhpq@khangchinh.com

Avada Law

TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN/GIA ĐÌNH

2022-01-06T07:23:19+00:00

Trong các vụ án ly hôn hoặc việc dân sự liên quan đến Hôn nhân gia đình, Luật sư sẽ tư vấn hoặc tham gia tố tụng trong các trường hợp sau: Tư vấn cho vợ hoặc chồng trong trường hợp vợ/ chồng đơn phương ly hôn Tư vấn cho cả hai vợ chồng trong [...]

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện, tham gia tố tụng hành chính

2021-12-30T08:53:32+00:00

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện, tham gia tố tụng hành chính Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện hành chính; Tư vấn thủ tục khởi kiện hành chính Tham gia tố tụng trong các vụ án hành [...]

Tư vấn pháp luật Nhà – Đất

2021-12-30T07:29:30+00:00

Tư vấn pháp luật Nhà - đất - Tư vấn pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; - Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan [...]

Tư vấn soạn thảo và ký kết Hợp đồng

2021-12-30T07:30:33+00:00

Tư vấn soạn thảo và ký kết Hợp đồng Tư vấn về lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với bản chất của giao dịch và các quy định của pháp luật Tư vấn nội dung hợp đồng phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội Tư vấn nội dung các [...]

Tư vấn pháp luật Thuế

2021-12-30T07:32:11+00:00

Tư vấn pháp luật Thuế Tư vấn về các quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế Xuất Nhập khẩu, Thuế thu nhập cá nhân… Tư vấn kê khai thuế, nộp thuế... Tư vấn các vấn đề khác về thuế

Tư vấn pháp luật về Lao động

2021-12-30T07:33:12+00:00

Tư vấn pháp luật về Lao động Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động và các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động Tư vấn soạn thảo, đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể; Tư vấn, tham gia giải quyết các [...]

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

2021-12-30T07:35:56+00:00

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục thành lập. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu , sửa đổi [...]

Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu dân sự

2021-12-30T07:39:04+00:00

Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu  dân sự Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản [...]

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

2022-01-06T07:21:21+00:00

Trong vụ án tranh chấp dân sự, Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng với các tư cách sau: Tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án theo ủy quyền của nguyên đơn/ bị đơn/ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án [...]

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ

2022-01-06T07:13:34+00:00

Trong vụ án hình sự, Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng trong các trường hợp sau: Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự để bào chữa cho bị can/ bị cáo Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự bảo vệ quyền lợi cho người bị hại [...]

Go to Top