Project Description

Dịch vụ dịch thuật văn bản

– Dịch thuật các văn bản tài liệu pháp lý ( Anh, Pháp, Nga, Hoa, Hàn…) theo yêu cầu

– Tư vấn thực hiện thủ tục công chứng các văn bản dịch thuật